The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout
Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Tissue Marking Dye Red 8 oz

BP-3408-4
Product question

What would you like to know about Tissue Marking Dye Red 8 oz?

Send

Description

Märkfärg Röd 237 ml DAVIDSON 
 

Användningsområde

Permanenent märkfärg för vävnadsorientering och annan märkning av vävnad. Färgen fungerar på både färsk och frusen vävnad. Produkten har inte testats för hård vävnad som ben.
 
Teknisk specifikation
Produkten har oändlig hållbarhet vid rätt förvaring. Vissa egenskaperna hos produkten kan dock påverkas av hur tätt locket är åtskruvat, hur ofta den används, miljöfaktorer såsom fuktighet och temperatur. Märkfärgen skall skakas före användning eftersom lösningen sedimenterar över tid. Eventuella klumpar löses upp vid skakning.
De olika färgerna är olika i viskositet vilket beror på olika färgpigment osv.
  
Färg: röd
Mängd: 237 ml
 
Fördelar
Märkfärgen kan processa flera prov i en enda kassett. Produkten är effektiv och tillförlitlig.

 

 
 

Säkerhetsdatablad finns ej att tillgå.

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) och innehåller inte farliga ämnen i halter över gränsen för när säkerhetsdatablad krävs enligt (EG) nr 1907/2006 (Reach).

More ...Close