In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Histocon Tissue Transport Solution 500 ml

00501
Information
Säilyvyys
24
Description
Histocon
 
Histocon on liuos kudos-, virtsa ja sytologiannäytteiden kuljettamiseen. Kudosnäytteet voivat olla liuoksessa jopa 48 tuntia ilman että morfologia kärsii. Kuljetuksen aikainen lämpötila  tulee olla 0-4°C astetta.
 
Histocon estää kudosten autolyysiä sekä säilyttää entsyymien aktiivisuuden kuljetuksen aikana 48 tuntia ±0 - +4°C. Histocon säilyttää tumamorfologian jäähdytetyssä kudoksessa formaliinifiksausta vastaavasti.
 
Tekninen kuvaus

Tuote on trishydroksimetyyliaminometaaniliuos. 

Histoconi voidaan säilyttää huoneenlämmössä valolta suojattuna ennen avaamista. Tuote on jäähdytettävä 0-4°C asteiseksi ennen käyttöä ja myös säilyttää lios tässä lämpötilassa tämän jälkeen. Avattu pakkaus tulee säilyttää jääkaapissa 0-4°C. On suositeltavaa että liuos jaetaan käyttötarkoitukseen sopiviin alieriin kannella tai korkilla suljettaviin purkkeihin tai putkiin. Näin vähennetään kontaminaatioriskiä ja lämpenemis/jäähdytyskertoja.

Aika jolloin tuote pidetään huoneenlämmössä esim. näytteenoton yhteydessä tulisi minimoida ja kaiken kuljetuksen tulee tapahtua 0-4°C lämpötilassa. Oikeassa lämpötilassa säilytettynä, kudoksia voidaan pitää Histocon-liuoksessa jopa 48 tunti ilman että morfologiassa tapahtuu muutoksia.

Jos liuokseen muodostuu kristalleja (mahdollista  <0 ºC lämpötiloissa) voidaan ne liuottaa asettamalla liuos hetkeksi huoneenlämpöön (ilman näytettä).

 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyydettäessä
 

 

 

Vävnadstransportmedel Histocon 500 ml

 

Användningsområde
Histocon är en transportlösning för vävnadsprover, urin och cytologi. Vävnadsprover kan vara i lösningen upp till 48 h utan att få försämrad morfologi. Temperaturen får då inte överstiga ±0 - +4°C, under transporten.

Histocon inhiberar autolys, reducerar läckage av vävnadskomponenter under transport, bevarar katalytiskt aktiva enzym upp till 48h, ger kärnkonfiguration i celler i frusen vävnad som är likvärdig med den i formalinfixerad vävnad, ger möjlighet till strukturell och cytokemisk studie efter cryosnittning och ytterligare processning när vävnaden har varit i Histocon i upp till 24h (4°C).

 

Teknisk specifikation

Produkten är en trishydroximetylaminometan-lösning. 

Histocon kan förvaras mörkt i rumstemperatur vid lagring, men den skall kylas ner till 0-4°C före användning och sedan alltid hålla den temperaturen när provet är i lösningen. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp vid 0-4°C. Det rekommenderas att man häller över lösningen i mindre rör eller burkar med lock. På så sätt kan man undvika många öppningar och stängningar av en och samma flaska med ökad risk för kontamination samt upprepad uppvärmning/nedkylning av vätskan.

Tiden burken/röret förvaras i rumstemperatur vid provtagning skall vara så kort som möjligt och all transport skall ske vid 0-4°C. Vid bibehållen temperatur på 0-4°C kan vävnaden vara i lösningen i upp till 48h utan förlorad morfologi.

Om kristaller skulle bildas (kan ske vid temperaturer <0 ºC) kan dessa lösas upp igen om lösningen ställs i rumstemp (då får alltså inte provet vara i).

 

Fördelar

- Histocon inhiberar autolys och reducerar läckage av vävnadskomponenter under transport. 

- Produkten bevarar katalytiskt aktiva enzym upp till 48h, ger kärnkonfiguration i celler i frusen vävnad som är likvärdig med den i formalinfixerad vävnad

- Ger möjlighet till strukturell och cytokemisk studie efter cryosnittning och ytterligare processning när vävnaden har varit i Histocon i upp till 24h (0-4°C).

Start > Finland E-line > Kemikaalit > Kudoskuljetusliuokset > Histocon Tissue Transport Solution 500 ml
Ads