The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout
Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

NF-Powder (Neutralizing Formaldehyde Powder) 900g

CD-PF0032
Product question

What would you like to know about NF-Powder (Neutralizing Formaldehyde Powder) 900g?

Send

Description

NF-pulver används vid spill av formaldehyd.
 
Användningsområde
NF-Pulver används vid spill av formaldehyd (och andra aldehyder). NF-Pulver eliminerar snabbt och säkert skadliga ångor från formaldehyden. 2-3 minuter efter att pulvret hällts på spillet bildas en ofarlig, biologisk nedbrytbar massa som säkert och bekvämt kan kasseras som vanligt avfall.

 

Teknisk specifikation
Flaska med 32 oz (= ca 900 g)
Använd i volym ratio 1:1 för att neutralisera spill.
 
Fördelar
Pulvret gör att avfall från formaldehyd neuraliseras och kan slängas med vanliga sopor.
 
 
 

Säkerhetsdatablad finns ej att tillgå.

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) och innehåller inte farliga ämnen i halter över gränsen för när säkerhetsdatablad krävs enligt (EG) nr 1907/2006 (Reach).

More ...Close