In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Sodium hypochlorite 0,5% 1 L

HL14990.1000
Information
Säilyvyys
60
Description
Sodium hypochlorite 0,5% 1 L
 
 

Safety Data Sheet is not available.

The product is not classified as dangerous according to (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) and does not contain hazardous substances at levels above the limit for when a safety data sheet is required under Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

 

 

 

 

(svenska)

Natriumhypoklorit 0,5%,  1 L
Kemikalie för laboratoriebruk. Produkten ska förvaras i kyl.  
 

Säkerhetsdatablad finns ej att tillgå.

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) och innehåller inte farliga ämnen i halter över gränsen för när säkerhetsdatablad krävs enligt (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Start > Finland E-line > Kemikaalit > Muut / Yleiset kemikaalit > Sodium hypochlorite 0,5% 1 L
Ads